SZOLGÁLTATÁSAINK

  A laboratórium tevékenységi területe az alábbi mintavételekre, fizikai-, fizikai-kémiai, radiokémiai vizsgálatokra és mérnöki feladatokra terjed ki:

  • Vízmintavétel (ivó-, felszín alatti, felszíni, ásvány-, termál-, szennyvizek)
  • Felszíni vizek üledékének mintavétele
  • Talajmintavétel (felszíni feltárással)
  • Terepi mérések (helyszínelés, felszíni vízfolyások, források vízhozam mérése)
  • Helyszíni vízvizsgálatok (helyszíni fizikai-, kémiai mérések, gyorstesztek)
  • Vízminták trícium, radiokarbon, rádium és radon aktivitásának meghatározása
  • Radiokarbon vízkor meghatározás
  • Trícium profil felvétele talajokban
  • Környezeti minták előkészítése izotópmérésekhez
  • Környezeti minták alfa és béta aktivitásának mérése
  • Tüzelőanyagok, hulladékok, növények, élelmiszerek radiokarbon és trícium tartalmának meghatározása
  • Tüzelőanyagok, hulladékok biomassza tartalmának meghatározása
  • Lakások, munkahelyek háttérsugárzásának meghatározása
  • Környezeti állapotfelmérés
  • Vízminőségi és környezetvédelmi szakvélemények készítése
  • Mérésmetodikai szaktanácsadás

   

  Laboratóriumunk a NAT által a NAT-1-1714/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Az akkreditálás műszaki területét az alábbi tevékenységek képezik:

  • Felszíni és felszín alatti víz mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szervetlen és szerves mikroszennyezők), izotóphidrológiai valamint ökotoxikológiai vizsgálatra
  • Felszíni és felszín alatti víz helyszíni vizsgálata
  • Ivóvíz, felszíni- és felszín alatti víz, ásvány- és termálvíz, szennyvíz trícium, radiokarbon, rádium és radon tartalmának vizsgálata
  • Felszín alatti vizek radiokarbon kormeghatározása
  • Talajnedvesség kinyerése és trícium tartalmának vizsgálata
  • Szervesanyag tartalmú égethető minták (tüzelőanyag, hulladék, növény, élelmiszer) radiokarbon aktivitásának vizsgálata és biomassza tartalmának meghatározása
  • Az előzőekben felsorolt vizsgálatok eredményeinek véleményezése, értelmezése a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások alapján

   

  VÍZMINTÁK TRÍCIUM TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA:

  • Mérés elve: vízminták trícium aktivitását elektrolitos dúsítást után folyadékszcintillációs analizátorral határozzuk meg.

   Alkalmazott szabványok:

  •       - MSZ 19387:1987
         - IRPA FS-78-15-AKU:1995

   Módszer rövid leírása:

   A ledesztillált vízmintákhoz nátrium-peroxidot adunk majd 250 (A) vagy 800 ml-s (B) elektrolizáló cellákban 7-12 A áramerősséggel, stabilizált hőmérsékleten (0-5 °C) kb. 4 vagy 10 napon keresztül elektrolizáljuk, a végtérfogat 13-15 ml, az így elért trícium dúsítás 15-16. szoros vagy 30-35-szörös. A bedúsított minták trícium aktivitását utódesztillálás után 20 ml-s műanyagküvettákban folyadékszcintillátorral összekeverve alacsony hátterű folyadékszcintillációs analizátorral mérjük. Az eredeti vízminták trícium koncentrációját a dúsítási és a mérési paraméterek ismeretében egyedi szoftverrel számítjuk ki.

   Trícium dúsító berendezés:   

   A. 4 db 10 x 250 ml térfogatú elektrolizáló cellás
              Gyártó: MTA Izotóp Intézete, Budapest
  •     1 db 15 x 250 ml térfogatú elektrolizáló cellás
  •            Gyártó: VITUKI, Budapest

   B. 24 x 800 ml térfogatú elektrolizáló cellás
              Gyártó: BFA Arsenal, Wien

   Folyadékszcintillációs analizátor:

   3 db TRICARB 2100/2300 TR
              Gyártó: Packard
              Háttér: 2,5-3,0 cpm, mérési hatásfok: 23-26%

   1 dbTri-Carb 3170TR/SL
              Gyártó: PerkinElmer
              Háttér: 1,0-1,2 cpm, mérési hatásfok: 25-27%


   1 db Quantulus 1220 Ultra Low Level Liquid Scintillation Spectrometer
              Gyártó: PerkinElmer
              Háttér: 1,0-1,2 cpm, mérési hatásfok: 30-32%


   1 db Quantulus GCT 6220 Super Low Level Scintillation Counter
              Gyártó: PerkinElmer
              Háttér: 0,3-0,5 cpm, mérési hatásfok: 22-26%

    

    • A módszer alsó méréshatára: 0,06 Bq/l vagy 0,03 Bq/l (mérési idő 600 perc). A módszer jellemző bizonytalansága: < 10% (0,5-1,5 Bq/l koncentráció tartományban).